آکادمی سنا سعی در ارتقا نگاه شما به ابزارهای مدیریتی و ارتباط با مشتری دارد

داستان از آنجا شروع شد که مدیران ایرانی از نرم افزار های ترجمه شده خارجی برای مدیریت کسب و کار خود استفاده کردند.

تاثیر آموزش نرم افزار  CRMبر مدیریت مدرسه

تاثیر آموزش نرم افزار CRMبر مدیریت مدرسه

نرم افزار  CRMچگونه می‌توانست به آقای سلطانی، مدیر مدرسه بهنامجو کمک کند تا از پس مشکلات فعلی این مدرسه برآید؟

1400/9/24
استفاده از نرم افزار  CRM سنا برای مشتری‌هایی که عاشق کاپوچینو هستند

استفاده از نرم افزار  CRM سنا برای مشتری‌هایی که عاشق کاپوچینو هستند

جواد و مریم که هر دو به تازگی از دانشگاه تهران فارغ‌التحصیل شده بودند، خودشان را در میان شهر بزرگ و بی در و پیکر تهران تنها و بی‌کس می‌دیدند، تا این فکر به سرشان زد که...

1400/9/6
پیشنهاد ما