آکادمی سنا سعی در ارتقا نگاه شما به ابزارهای مدیریتی و ارتباط با مشتری دارد

داستان از آنجا شروع شد که مدیران ایرانی از نرم افزار های ترجمه شده خارجی برای مدیریت کسب و کار خود استفاده کردند.

خلاصه کتاب طراحی ارزش پیشنهادی (دانلود PDF)

خلاصه کتاب طراحی ارزش پیشنهادی (دانلود PDF)

شما می‌توانید با دانلود خلاصه کتاب طراحی ارزش پیشنهادی، اطلاعات بسیار مهم و کاربردی را کسب کنید درباره اینکه چه ارزشی را به چه نحوی در اختیار مشتری قرار دهید تا بیشترین فروش را داشته باشید.

1401/3/17
دانلود رایگان PDF  کتاب خلق مدل کسب و کار استروالدر

دانلود رایگان PDF کتاب خلق مدل کسب و کار استروالدر

شما می‌توانید با دانلود و مطالعه خلاصه کتاب خلق مدل کسب و کار گام بزرگی را برای راه‌اندازی کسب و کار خودتان و مدیریت آن بردارید. این کتاب، یکی از بهترین کتاب‌های مدیریت و کسب و کار است.

1401/3/11